Co je isalnum v pythonu

395

Python string method isalnum() checks whether the string consists of alphanumeric characters. Syntax. Following is the syntax for isalnum() method − str.isalnum() 

Jejím cílem je umožnit ve webovém prohlížeči programovat v jazyce Pythonu místo v JavaScriptu. Brython je transkompilátor, tedy překladač Python kódu do JavaScript kódu. Tento překlad se spouští automaticky na pozadí, programátor může psát Python kód rovnou do html stránky jako